Praktikplads hos Globale Læger

Praktik med mening og medansvar

Har du lyst til at gøre din profil endnu skarpere og supplere din uddannelse med praktisk erfaring? Brænder du for at arbejde i en ung sundheds- og udviklingsorganisation, bygget på frivillige hænder, hvor du har ansvar og er med til at sætte global sundhed på dagsordenen? Så bliv en af vores to praktikanter til foråret 2015.

praktik globe

Om Globale Læger (GL):

GL er en ung, tværfaglig, dansk organisation. Vi arbejder med Global Sundhed med fokus på sundhedssystemer og sundhedsarbejdere, særligt i udviklingslande og i forhold til sårbare grupper. Det ene ben af vores arbejde er indenfor advocacy området, hvor vi søger at påvirke den nationale og internationale debat inden for global sundhed gennem faglige netværk, afholdelse af fagseminarer og anden informationsfor-midling. Vores andet ben er internationalt projektarbejde med lokale samarbejdsorganisationer, hvor vi eksempelvis arbejder med at kapacitetsopbygge lokale sundhedssystemer.

Indflydelse og ansvar som praktikant

Dine arbejdsopgaver vil være alsidige og formentlig knyttet til flere af organisationens grupper. I dialog mellem dig og en kontaktperson fra organisationen finder I frem til en plan over dine arbejdsopgaver. Vi kan tilbyde en vis fleksibilitet i forhold til dine interesser og uddannelsesprofil. GL har begrænset erfaring med at have praktikanter, hvilket giver god mulighed for at påvirke forløbet, men samtidig fordrer fleksibilitet og selvstændighed fra vores praktikanters side.

Mulige arbejdsopgaver:

  • Projektmedarbejder på vores Ghana-projekts opstartsfase, hvor du bl.a. vil være med til at skrive ansøgninger til CISU, kommunikere med samarbejdspartnere og frivillige og udarbejde baggrundsmateriale til projektet.
  • Kommunikationsopgaver; opdatering af hjemmeside og sociale medier. Udarbejdelse af kommunikationsmateriale i forbindelse med seminarer, generalforsamling og rekruttering af frivillige.
  • Tage del i advocacy-gruppens arbejde, som i dette forår især omhandler Post 2015- debatten. Her kan du få mulighed for at deltage i relevante arrangementer, udarbejde analyser af den nuværende udviklingspolitik inden for sundhedsområdet og planlægge eventuelle fagseminarer.
  • Deltage i aktuelle arrangementer og fagseminarer og skrive referater til bestyrelsen.
  • Praktiske opgaver, såsom koordinering af møder, udarbejde dagsorden, referater og andet administrativt arbejde

Kvalifikationer:

  • Du er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for folkesundhedsvidenskab, internationale udviklingsstudier, international sundhed, kommunikation eller lignende
  • Du er i stand til at arbejde meget selvstændigt og tage ansvar for egne arbejdsopgaver
  • Du har skarp analytisk sans og er en dygtig formidler både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
  • Det er en fordel, at du har et godt kendskab til international sundhedspolitik og udviklingsarbejde
  • Du er engageret og positiv og har masser af gå på mod

GL kan tilbyde:

To ulønnede praktikstillinger på ca. 15 timer om ugen med både fleksibel arbejdstid og fleksibel start- og slutdato, dog inden for første halvår af 2015.

Da GL endnu ikke har nogen lønnede medarbejdere, får du tilknyttet 1-2 kontaktpersoner, du mødes med cirka én gang hver anden uge ud over de andre aktiviteter. Ud over dette er der mulighed for sparring per mail eller telefon.
Arbejdsplads sammen med den anden praktikant i kontorfællesskab hos Mellemfolkelig Samvirke på Nørrebro.
En bred international omgangskreds af sundhedsfaglige profiler og engagerede frivillige
Mulighed for medindflydelse til at præge GL’s fremtid.

Ansøgning og yderligere information:

For yderligere information ang. stillingen kontakt venligst formand Jacob Hejmdal Gren på jhgren@globalelaeger.dk eller Line Ervolder Christensen som er generalsekretær og advocator på ervol@ofir.dk / 50802636.

Ansøgningsfrist 30. november.

Ansøgning og CV mailes til bestyrelsen@globalelaeger.dk