Jacob Hejmdal Gren

Jacob Hejmdal Gren

Arbejdet som læge på et dansk sygehus er meget individorienteret. Hver dag kommer patienter ind, og det gælder om at finde vedkommendes udfordringer og forsøge at hjælpe patienten ud fra lige netop hans eller hendes livssituation.

Her giver det frivillige arbejde i Globale Læger en modvægt, der både sikrer et overordnet perspektiv på sundhed og ikke mindst et internationalt udsyn.

Det er det, som tiltrækker 33-årige Jacob Hejmdal Gren ved Globale Læger.

Han arbejder i øjeblikket i en uddannelsesstilling på Roskilde Sygehus for at blive neurolog, men sideløbende har han været aktiv for Globale Læger, siden organisationen blev stiftet i 2008, og var også organisationens første generalsekretær.

Jeg kendte alle initiativtagerne, og jeg meldte mig ind allerede ved den stiftende generalforsamling, fordi jeg her så en mulighed for at arbejde med nogle overordnede sundhedsfaglige problemstillinger i et frivilligt og internationalt miljø, fortæller han, der i sin studietid var meget aktiv i IMCC (International Medical Cooperation Committee).

Globale Læger blev en naturlig forlængelse af arbejdet i IMCC, hvor man kan sige, at det er samme tankesæt, bare mere ”voksent”, mere professionaliseret.

Jacob Hejmdal Gren har udover bestyrelsesarbejdet også været udsendt på to workshops i Rwanda-projektet. Her var målene henholdsvis at hjælpe med at udvikle den lokale lægeforening i Rwanda og styrke forholdene for lægerne i landdistrikterne.

Vi samarbejdede med Lægeforeningen i Danmark. Globale Læger stod for at hjælpe med processen, mens repræsentanterne fra Lægeforeningen stod for det mere faglige. Det er utroligt inspirerende at samarbejde med kollegaer fra andre dele af verden, og vores fælles workshops gav både et unikt indblik i rwandiske forhold og et stort energiboost. Det er projekter som dette, der er med til at give mig både et større perspektiv på lægefaget og det internationale udsyn, som jeg brænder for.

Navn: Jacob Hejmdal Gren
Alder: 33
Studieretning: Læge i gang med speciallægeuddannelsen til neurolog. Bliver færdig med uddannelsesstillingen til marts 2015.
Tilknytning til Globale Læger: Medlem siden den stiftende generalforsamling i 2008. Organisationens første generalsekretær ’09-’10. Har siden været aktivt medlem i Rwanda-projektet og har været udsendt til to workshops i Rwanda.