Invitation to AGM 2016

Kære medlem af Globale Læger

Hermed indkaldes til Globale Lægers årlige generalforsamling, der afholdes

den 17. marts 2016 fra kl. 17.00 til ca. 19.00 hos Lægeforeningen Hovedstaden

på adressen: Stockholmsgade 55, 2100 København Ø.

Alle er velkomne, og til selve generalforsamlingen kræves ikke tilmelding.
Alle medlemmer, der senest en time forinden generalforsamlingens afholdelse har betalt
forfaldent kontingent for 2016 er stemmeberettigede. Et medlem kan give et andet medlem
fuldmagt til at stemme ved generalforsamlingen på sine vegne forudsat, at begge har betalt
kontingent. Et medlem kan ikke modtage flere end 3 fuldmagter. Hvis betalingen er sket
mindre end 1 uge inden generalforsamlingen, så bedes du medbringe dokumentation for betalingen.

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning. Alle er ligeledes velkomne til at deltage,
men det kræver tilmelding senest d. 10. marts per mail@globalelaeger.dk og koster 100 kr.
per person. Betalingen kan overføres til 8401 1739632.

Dagsordenen til generalforsamlingen kan ses nedenfor. Relevante dokumenter vil indenfor de
næste par uger blive gjort tilgængelige, og dette vil blive annonceret via mail.

Der er flere poster i bestyrelsen på valg. Hvis du kunne overveje at stille op til bestyrelsen, så
er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@globalelaeger.dk eller
formanden på jhgren@globalelaeger.dk. Alle medlemmer kan stille op, og der er brug for flere
nye bestyrelsesmedlemmer!

Vi håber, at se dig til generalforsamlingen!

Globale hilsener,

Globale Lægers bestyrelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.