ECTMIH congress for tropical medicine

Globale Læger var medarrangører på den 8. europæiske kongres for tropemedicin og international sundhed ECTMIH, der fandt sted i København 10.-13. september 2013. Kongressen blev afholdt i Tivoli Congress Center og samlede godt 1100 forskere og studerende fra hele Europa. Det overordnede tema var ”MDG 2015 – connecting research and implementation” – dvs. hvordan omsættes forskning i praksis for at nå FN’s sundhedsmål for 2015.

Globale Læger havde dannet en tværfaglige og engageret gruppe, der koordinerede kongressens spor om ”health systems and resources” – heri indgik bl.a. spørgsmål om sundhedsarbejderes uddannelse og arbejdsvilkår.

Se mere om konferencen her og læs en beretning om ECTMIH 2013 af Frederikke Storm http://www.global-doctors.org/ectmih-2013-i-kobenhavn-konferencekuller-og-maneden-derpa/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.