Board 2012/2013

BOARD 

Gideon Ertner, chairman

Carina Winkler Sørensen, general secretary

Ib Christian Bygbjerg

Jane Brandt Sørensen

Sidsel Lykke af Rosenborg

Iben Rasmine Østergaard Marcussen

Kate Lunding

Vibe Maria Rasmussen

Liv Hansson

ALTERNATES

Marianne Kjærtinge

Kajsa Stade Aarønæs