ASYLANSØGERE I DANMARK – BEHOV FOR FORBEDRINGER

Lørdag den 31. januar 2015, kl. 11.00-16.00, i
Kosmopol, Fiolstræde 44, København (ved Nørreport Station)
afholder en række organisationer et informationsmøde om asyl – politik og virkelighed

Læs flyer her.

Program:

 • Hans Gammeltoft-Hansen, tidligere ombudsmand: Gennemgang af retten (den ret, man
  har) til at søge asyl.
 • Michala Bendixen fra Refugees Welcome: asylansøgningsproceduren
 • Merna Alhozy, tidligere asylansøger: Fortælling om en opvækst i asylcentre.
 •  Arbejde i grupper: Om asylansøgernes forhold med vægt på, om der i Danmark sker
  overtrædelse eller omgåelse af menneskerettighederne, herunder af børns rettigheder.
  Arbejdsgrupperne får mulighed for at skitsere handlingsplaner centralt og lokalt ud fra
  virkelige ’cases’.

Formålet med mødet er
• At give dig en konkret viden omkring den aktuelle asylpolitik i Danmark
• At give dig mulighed for at møde organisationer, der arbejder aktivt med asyl og
borgerrettigheder
• At foreslå konkrete initiativer, der kan realiseres efter mødet.

Arrangører: AFS Alumni, Bedsteforældre for Asyl, Den Danske Helsinki-Komité, FN-forbundet, Foreningen
af Udlændingeadvokater, Kvindelige Lægers Forening, Kvinderådet, Refugees Welcome og Retspolitisk
Forening.

Tilmelding: Der er plads til 100 personer ved mødet. Du bør derfor snarest tilmelde dig på
asylfokus@gmail.com. Deltagelse er gratis, men i frokostpausen må deltagerne selv købe mad udenfor
Kosmopol – der er en række tilbud i området.

Hvis der er mere end 100 tilmeldte, planlægger vi at gentage mødet.

Har du spørgsmål til mødet, kan du kontakte os på asylfokus@gmail.com