Invitation to AGM 2016

Kære medlem af Globale Læger Hermed indkaldes til Globale Lægers årlige generalforsamling, der afholdes den 17. marts 2016 fra kl. 17.00 til ca. 19.00 hos Lægeforeningen Hovedstaden på adressen: Stockholmsgade 55, 2100 København Ø. Alle er velkomne, og til selve generalforsamlingen kræves ikke tilmelding. Alle medlemmer, der senest en time forinden generalforsamlingens afholdelse har betalt forfaldent kontingent for…