Hvad er global sundhed?

Tænketanken Global Health Minders har spurgt 11 personer med interesse indenfor Global Sundhed at dele deres tanker, bekymringer og prioriteter. Frederikke Storm fra GL er blandt de interviewede. Alle blev fik følgende fem spørgsmål: 1. Hvad tænker du på når du hører ordene Global Sundhed? 2. Hvad er, i din optik, de tre vigtigste emner indefor Global Sundhed?…

What is Global Health?

The thinktank Global Health Minders asked eleven persons with interest in Global Health to share their thoughts, concerns and priorities. Frederikke Storm fra GD was among the interviewed. They all were asked the same five questions:1. What comes to your mind when you hear the words ‘Global Health’? 2. What are, in your view, the three most important…