Kursus om Sundhedssystemer i lav- og mellemindkomstlande

Interessant kursus i foråret om Sundhedssystemer i lav- og mellemindkomstlande udbudt af Copenhagen School of Global Health. Klik på linket for mere info. http://www.globalhealth.ku.dk/hcs