Advocacy Workshop

I efteråret 2011 arrangerede Globale Læger, med støtte fra ENRECA, en workshop om advocacy i arbejdet med global sundhed. Workshoppen samlede repræsentanter for ngo’er der beskæftiger sig med sundhed i Sydlande og forskere i global/international sundhed for sammen at finde strategier til at sætte globale sundhedsspørgsmål på den offentlige dagsorden. Der blev diskuteret cases med emner man i ngo-…